logo

logo

TUV

Top

Kombinovani bojleri

presjek-kombinovani

Insistiranje na racionalnoj potrošnji električne energije i sve veći akcenat na upotrebu obnovljivih izvora energije nametnuli su pred E-Metal izazov proširenja asortimanske ponude proizvodnjom kombinovanog bojlera, tj. bojlera sa izmenjivačem, zapremine 80 i 120 litara. Riječ je o bojleru koji, posredstvom cijevnog izmjenjivača toplote, omogućava kombinovanje električnog i drugog izvora energije (konkretno sistema centralnog grijanja) za dobijanje tople vode. Naime, voda spoljnog sistema prolazi kroz izmjenjivač u obliku spirale, koji zagrijava vodu u bojleru. U ovaj bojler ugrađen je i električni grijač koji je u funkciji kada se ne koristi izmjenjivač toplote.

.

Bojleri se izrađuju u zapreminama od 50 i 80 litara.

Sve veličine bojlera su dostupne i u INOX izvedbi.