logo

logo

TUV

Top

Akumulacijski spremnici

aku-spremnici-presjek

aku-spremnik

Akumulatorski spremnici namijenjeni su ugradnji u sisteme centralnog grijanja uz kotlove na kruto gorivo (radi akumuliranja toplinske energije te ekonomičnijeg i efikasnijeg rada kotla. Ovakve izvedbe omogućuju istodobno korištenje više obnovljivih izvora energije što ih čini ekološki i energetski vrlo prihvatljivim. Uz ugrađene spremnike loženje je moguće planirati u prihvatljivo vrijeme, a za slučaj blažih vanjskih temperatura grijanje prostora i zagrijavanje potrošne tople vode bez loženja kotla moguće je i više dana.

KARAKTERISTIKE SPREMNIKA:

•    Namijenjeni su ugradnji u sisteme centralnog grijanja radi akumuliranja toplinske energije.
•    Povećavaju efikasnost i ekonomičnost rada kotlova na kruto gorivo
•   Izrađeni su iz atestiranog čeličnog lima
•   Dobro su izolovani toplinskom izolacijom sa oblogom  s vanjske i donje strane.
•    Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sistemu.

Kada su potrebe za potrošnom vodom velike, rezervoar (akumulator) može da bude postavljen odvojeno od grejne baterije.
Na taj način dobija se veoma visoki vršni kapacitet potrošnje. Veoma ekonomično zagrevanje potrošne vode postiže se pomoću "sistema akumulacije" pri čemu se zagrevanje akumulatora vrši odozgo na dole pomoću pumpe.
Izmenjivač toplote pri tome je van akumulatora. Zagrijavanje akumulatora kada nema potrošnje vode vrši se preko izmjenjivača toplote posredstvom cirkulacione pumpe koja trajno radi.

 

Malu potrošnju zadovaljava izmenjivač, a vršna oterećenja pokriva akumulator.
Topla voda stoji uvek na raspolaganju sa željenom temperaturom.